0 (232) 425 58 35

Batıçev

BATIÇEV Çevre Mühendisliği

BATIÇEV Çevre Mühendisliği olarak, çevre yönetim danışmanlığı ve iş sağlığı güvenliği yönetimi alanlarında, siz işletmelerin çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerini sistematik olarak kontrol altında tutmasına çözümler sunuyoruz.

 

Belgelerimiz

Çevre ve Şehircilik BakanlığıTürk Standartları EnstitüsüÇevre Mühendisleri Odası

Duyurular

ÇEVRE İZİNLERİ

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularında..
devamı
ÇEVRE LİSANSLARI

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik..
devamı
ÇED

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenerek yok edilmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin bütününü içeren önlemlerin değerlendirilmesi.
devamı

Başa Dön