0 (232) 425 58 35

Batıçev

ATIK ANALİZLERİ

Atıkların ilgili çevre mevzuatlarına uygun olarak sınıflandırılabilmesi, atığın geri kazanım, geri kullanım ve/veya bertarafının en uygun ve ekonomik çözümüne karar verilebilmesi amacıyla yaptırılması gereken analiz çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

Atık Yağ Kategori Belirleme Analizleri 

Atık sanayi/endüstriyel yağların analizlerinin yapılarak, geri kazanım/rejenerasyon/bertaraf yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekmektedir. 

Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılabilirlik Analizleri 

Evsel ve kentsel atıksuların arıtıldığı tesislerden kaynaklanan arıtma çamurlarından elde edilen kompostun tarımda kullanılabilirliğinin tespiti için yapılması gereken analizlerdir. 

Atıkların Depolanabilme Kriterlerine Uygunluk Analizleri 

Atıkların depolanarak bertaraf edilebilirliğinin tespiti amacıyla yapılacak analizlerdir. 

Tehlikeli Atık Eşik Konsantrasyonları Analizleri 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan ve (M) ile tanımlanan atıklara uygulanacak bertaraf yöntemlerinin tespit edilmesi amacıyla, tehlikelilik sınıfını belirlemek amacıyla yapılacak analizlerdir. 

PCB Analizleri Poliklorlu Bifenillerin ( PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin (PCT) Kontrolü Yönetmeliği? ne göre bu maddelerin kullanıldığı ekipmanların nasıl imha edileceğine karar verilmesi amaçlı yapılan analizlerdir. 

Firmamız, bu ölçümleri yapabilecek yasal yeterliliğe sahip kuruluşlarla bağlantıya geçerek fiyat/performans olarak en uygun alternatifleri tarafınıza sunarak kurumunuzu doğru şekilde yönlendirmektedir.

Başa Dön