0 (232) 425 58 35

Batıçev

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ DANIŞMANLIĞI

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, hava kalitesini değerlendirmek, iyi olduğu bölgelerde mevcut durumun korunmasını sağlamak, kötü olduğu alanlarda kaliteyi iyileştirmek amacıyla yapılacak tüm çalışmaları içermektedir. 

Hava Kalitesi Ölçümleri ve Raporlamaları 

Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek ve azaltmak için, belirlenmiş hava kalitesi hedeflerine uygunluğunun tespiti amacıyla yapılması gerekli olan ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve ölçüm sonuçlarının ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanması gerekmektedir. 

Emisyon Ölçüm Raporları 

İlgili yönetmeliklere göre, emisyon izin dosyasında bulunması gereken; yakıt ve benzerlerinin yakılması ile; sentez, ayrışma, buharlaşma, ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerinin ölçülmesi ve raporlanması işlemlerinin tümüdür. 

Firmamız, bu ölçümleri yapabilecek yasal yeterliliğe sahip kuruluşlarla bağlantıya geçerek fiyat/performans olarak en uygun alternatifleri tarafınıza sunarak kurumunuzu doğru şekilde yönlendirmektedir.

Başa Dön