0 (232) 425 58 35

Batıçev

ISO 14001


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, bu standardı tanıtan, standardın amacı, kuruluşlardan beklentileri ve sağladığı faydalar üzerinde odaklanan, adım adım çevre yönetim sisteminin nasıl kurulacağını ve uygulanacağını anlatan, bu sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gereken araçları örnekleyen bir eğitimdir. Eğitim sırasında tarafımızdan gerçekleştirilen örnek olay çalışmaları, grup çalışmaları, doküman hazırlıkları, çevresel risk değerlendirme (çevre etkilerinin değerlendirilmesi) uygulamaları ve benzer katılımlı aktiviteler sonucu, katılımcılar, ISO 14001 standardının gerektirdiği gibi bir çevre yönetim sistemini kuracak ve uygulayacak yetkinliğe erişeceklerdir. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, kuruluşlarda uygulanan çevre yönetim sisteminin etkinliğini sorgulayacak, sistemi ve çevresel açıdan sahayı tetkik edecek iç tetkikçilerin yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması için verilen bir eğitimdir. Eğitim süresinin büyük çoğunluğu uygulama çalışmaları ile geçmektedir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, bir kuruluşun uyguladığı çevre yönetim sisteminin standarta uygun olup olmadığını değerlendirebilen ve sistemin etkinliğinin geliştirilmesi için öneriler getirebilen iç tetkikçiler olacaktır. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür. 

İki eğitim entegre olarak alındığında eğitim süresi 3 tam gün olmaktadır.

Başa Dön