0 (232) 425 58 35

Batıçev

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Kurulması ve Uygulanması ile İlgili Danışmanlık ve Destek Mühendislik Hizmeti 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, insana odaklı ve insanın sağlığı ile güvenliğini korumayı amaçlayan bir sistemdir. Çalışanların ve kuruluş faaliyetlerinden etkilenen tüm insanların sağlık ve güvenlik risklerini sistematik olarak kontrol altına almak ve böylelikle kaza, yaralanma, hastalanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak için kurulan ve uygulanan uluslar arası kabul gören bir standart ışığında şekillenir. Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin detaylı değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenip programlanması, çalışanların katılımı ve bilinçlenmesi, ilgili yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi, olay analizlerinin yapılması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve performans ölçüm izleme gibi pek çok sistemli çalışmayı kuruluşa katar. 

Başa Dön