0 (232) 425 58 35

Batıçev

BİLDİRİM BELGELEME ve BEYANLAR

İlgili çevre mevzuatları kapsamında, yetkili makamlara yapılması gereken bildirim, belgeleme ve beyanlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

Ambalaj Atıkları Beyanı 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ambalaj üreticilerinin, ambalajı piyasaya sürenlerin ve yetkilendirilmiş kuruluşların yapmakla yükümlü oldukları beyanlardır. 

Atık Yağ Beyanı 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı?na veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü? ne yapılması gereken beyandır. 

Tehlikeli Atık Beyanı 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı?na veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü? ne yapılması gereken beyandır. 

Seveso Bildirimi 

Büyük endüstriyel kazalara karşı gerekli önlemlerin alınması, güvenlik raporlarının ve acil durum planlarının hazırlanması amacıyla ?Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik? kapsamında gerçekleştirilmesi gereken çalışmalardır. Bu kapsamda tehlikeli kimyasal bulunduran tesislerin, bu kimyasalları web tabanlı e-bildirim sistemine kayıt ettirdikten sonra seviyesini belirlemesini takiben yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. 

Tehlikeli Kimyasalların Bildirimi 

Kimyasallara ilişkin bilginin toplanması, sunulması, erişilebilirliği ile kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine olabilecek muhtemel risklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilmesi gereken uygulamalardır. Bu kapsamda son üç senede 1 tondan fazla kimyasal madde üreten/ithal edenlerin web tabanlı e-bildirim sistemine, kimyasal madde ile ilgili belirlenmiş bazı verileri girme gerekliliği vardır. 

Firmamız tarafından, Çevre Yönetimi hizmetimiz kapsamında, Çevre Mevzuatına göre Sanayi Tesislerinin yapması gereken tüm beyanlar ve bildirimler, müşterilerimizden aldığımız veriler kullanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığının sitesi üzerinden öngörülen sürelerde yapılmaktadır.

Başa Dön