0 (232) 425 58 35

Batıçev

ARITMA ÇAMURU

Evsel ya da kentsel atıksuları işleyen arıtma tesislerinden ve evsel/kentsel atıksulara benzeyen bileşimdeki atık suları arıtan diğer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurları, fosseptik tanklarından, evsel ya da kentsel atıksuları arıtmak için kullanılan diğer tesislerden gelen arıtma çamurları, diğer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurları ham çamurdur. 

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi 

Stabilize Arıtma Çamuru, fermente edilebilirliğini ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltılmak üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama ya da diğer uygun işlemlerden geçirilmiş arıtma çamurlarını ifade eder. 

Stabilize arıtma çamurunu toprakta kullanmak isteyen özel ve resmi kuruluşlar firmamız aracılığı ile izin başvurusunda bulunabilirler. Firmamız mevzuata uygun analizleri düzenli olarak yaptırarak, mühendislik çalışmaları ile çamurun yeterli kaliteye gelmesini sağlayacak ve profesyonel olarak dosyayı hazırlayarak yetkili birime sunmaktadır. Firmamız, stabilize arıtma çamuru üreticileri adına Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi talebiyle, istenen bilgi ve belgelerle birlikte valiliğe başvuruda bulunmaktadır.

Başa Dön