0 (232) 425 58 35

Batıçev

HAVA

Emisyon Konulu Çevre İzni

zorunludur. Bu işletmelerden kaynaklanan hava emisyonlarının değerlendirilmesinde Sanayi kaynaklı Hava Kirliliği Kontölü Yönetmeliği hüküm esas ve sınır değerlerine göre iş ve işlemler yapılır.

 Emisyon İzni Başvurusu

Başvuru Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak firmamız tarafından yapılır. Başvurudan önce tesisiniz yetkililerimiz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı çıkarılan tüm yönetmeliklerde yer alan hüküm ve esaslara göre incelenir. Tesisiniz de belirlenen uygunsuzluklar mevzuat ddeğerlendirme raporu ile sunulur. Uygunsuzlukların giderilmesinin ardından izin lisans yönetmeliği eklerinde (Ek-3A,Ek-3B) belirtilen belgeler tamamlanarak Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunulur.

Geçici Faaliyet Belgesi alınmasının ardından altı ay içinde Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği Ek-3C sinde belirtilen belgeler tamamlanarak çevre izni başvurusu yapılır.

Başa Dön