0 (232) 425 58 35

Batıçev

PCB ve PCT

PCB/PCT Arındırma/Bertaraf Tesisi Lisansı 

Arındırma Lisansı 

PCB içeren ekipmanların arındırmasını yapacak gerçek veya tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. Lisans müracaatları gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmasından sonra internet üzerinden başvurda bulunulur. Gerekli durumlarda bir yılı geçmeyecek şekilde tesislere lisans öncesinde çalışma izni alınabilir. 

Bertaraf lisansı 

Yakma (karada), Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleştirilmesi vs.), Stoklama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç) yöntemleri ile bertaraf yapacak tesislere, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre izin veya lisans verilir.

Başa Dön