0 (232) 425 58 35

Batıçev

GÜRÜLTÜ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca kara yolu, demir yolu, su yolu, hava alanı, endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri, eğlence yerleri, işyeri, atölye, imalathane, hayvan seslerine, çevresel gürültü sınır değerleri, gürültüye hassas yapılar için, iç mekan gürültü seviyesi sınır değerleri, gürültüye hassas yapıların bulunduğu alanlarda açık havada yapılan faaliyetlere yasaklama ve saat sınırlamaları, yapılara, çevresel titreşim sınır değerleri, getirilmiştir. 

Gürültü Kontrol İzin Belgesi 

İnsanlar için hoşa gitmeyen, istenmeyen ve gün boyunca rahatsız edici, özellikle gece uyku bölünmesine neden olan çevresel gürültüler ile çok hassas yapılarda oluşacak çevresel titreşimi önlemek ve kontrol altına almak için gürültü izni alınması gerekmektedir.

Başa Dön