0 (232) 425 58 35

Batıçev

ÇED GÖRÜŞÜ

ÇED Yönetmeliği Ek-I veya Ek-II Listesinde bulunmayan veya listede bulunup, eşik değerin altında kalan faaliyetler, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışındadırlar. Bu tip işletmeler de, yürüttükleri faaliyete istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden "ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışındadır" görüşü almalıdır.
ÇED Yönetmeliği Madde 6 (3) ve Çevre Kanunu 20 e maddesi  gereğince, işletmeler ÇED Görüşlerini almadan  faaliyetlerine başlayamazlar. 

Başa Dön