0 (232) 425 58 35

Batıçev

ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI


Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabii kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek için yapılan programdır. 

Tesis Çevre Raporu ve Çevre Görevlisi Hizmeti 

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabii kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmeli ve çalışmaların Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında tanımlanan ve yasal zorunluluk olan çevre görevlisi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsam doğrultusunda söz konusu hizmet, "yetkilendirilmiş danışmanlık firması" sertifikasına sahip firmamız tarafından, bünyemizdeki "çevre görevlisi" sertifikasına haiz çevre mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Çevresel Risk Değerlendirmesi 

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek kurum/kuruluş veya işletmelerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin hangi şiddet ve sıklıkta olduğunun belirlenmesi, bu etkilerin minimuma indirilmesi/ortadan kaldırılması amacıyla alınacak önlemlerin tespiti, uygulanması ve sonuçları bu kapsamda tarafımızdan değerlendirilmektedir. 

Tesis ve Faaliyetin Düzenli Aralıklarla Mevzuata Uygunluk Denetimi 

Avrupa Birliğine uyum sürecinde sürekli yenilenen çevre mevzuatlarının takip edilmesi, özellikle sanayiciler için takibi zor ama gerekli bir süreç olmaktadır. Bu amaçla mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirmek, herhangi bir uygunsuzluk durumunda, uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla gerekli çözüm önerilerinde bulunmak firmamızın bünyesindeki tecrübeli çevre mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlık Denetimlerinde Hazır Bulunma 

Firmamız tarafından, Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında çevre görevlisi olarak hizmet verdiği işlerde, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek planlı denetimlerde hazır bulunmak görevimizdir. 

Gerekli Ölçüm/Analizlerin Yaptırılması ve Raporlanması 

Firmamızın çalıştığı işletmenin/tesisin, çevre mevzuatı kapsamında yaptırması gereken tüm analiz ve ölçümlerle ilgili olarak, en uygun ve en doğru hizmeti vermek, çıkan sonuçların raporlanarak beyan edilmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ölçümlerin yaptırılması aşamasında akredite kuruluşlarla bağlantı sağlanarak fiyat tekliflerinin alınması, bu tekliflerin değerlendirilerek fiyat/performans olarak en iyi hizmetin sağlanacağı kurumun seçilmesi firmamızın hizmetleri arasındadır. 

Çevresel İç Tetkik 

Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilip, rapor haline getirilmesi işlemi firmamız tarafından ayrıntılı bir şekilde yapılmaktadır. Bu tetkik raporları Çevre ve Orman Bakanlığının denetimlerinde ilgili firmadan istenmektedir.

Başa Dön