0 (232) 425 58 35

Batıçev

SU ve ATIKSU YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması, en iyi şekilde kullanımının sağlanması ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla, içme/kullanma/proses amaçlı kullanılan su miktarının kontrol edilmesi gereği vardır. Bu amaçla, tüketilecek suyun kullanım amaçlarını irdelemek, miktarlarını takip etmek, tekrar kullanımı, geri kazanımı ve/veya arıtımını sağlamak, Su ve Atıksu Yönetim Danışmanlığı kapsamında firmamızın gerçekleştirdiği işler kapsamındadır. 

Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenmiş olan alıcı ortam deşarj standartlarının sağlanması amacıyla kurulan atıksu arıtma/önlem tesislerinin işletiminin kontrolü, metreküp atıksu maliyetinin en optimum düzeyde tutulmasını sağlayacak revizyon/yatırım alternatiflerinin belirlenmesi, ilgili mercilere verilmek üzere gerekli analizlerin yapılmasının sağlanması ve bu analiz sonuçlarının beyanı Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı kapsamında firmamızın gerçekleştirdiği işler kapsamındadır. 

Su Kalitesi Ölçümleri ve Raporlamaları 

Kullanım amacı belirilenmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm su kaynaklarının kalite kriterleri uyarınca denetimlerini gerçekleştirmek, kalite kaybını engellemek üzere koruma ve kullanım planlarını yapmak firmamızın yaptığı çalışmalar kapsamındadır.

Başa Dön