0 (232) 425 58 35

Batıçev

MEVZUAT EĞİTİMİ

Kuruluşların çevre-sağlık-güvenlik ile ilgili önlemleri öncelikle o konu ile ilgili mevzuat şartlarına bağlıdır, bu nedenle önlemleri planlayacak ve uygulayacak kişilerin mevzuatı iyi bilmesi, ilgili yasal şartları doğru yorumlayabilmesi gereklidir. Mevzuat eğitimleri bu amaca hizmet etmektedir. 

Çevre Mevzuatı 

Çevre Mevzuatı kapsamında bulunan veya Çevre Mevzuatı ile ilgili olan tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğ şartlarını içeren, kuruluş yükümlülüklerine odaklanılan bir eğitimdir. Mevzuat kapsamında kuruluş yöneticilerinin, çevre yönetimi sorumlularının ve çalışanların üzerine düşen sorumluluklar tarif edilmekte, katılımcıların ilgili yasal şartları doğru anlayarak uygulamaları sağlanmaktadır. Çevre mevzuatı eğitimi için katılımcı sayısı en fazla 25, eğitim süresi ise ortalama 3 tam gündür.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında bulunan veya İş Hukuku Mevzuatı ile ilgili olan tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğ şartlarını içeren, kuruluş ve çalışan yükümlülüklerine odaklanılan bir eğitimdir. Mevzuat kapsamında kuruluş yöneticilerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluların ve çalışanların üzerine düşen sorumluluklar tarif edilmekte, katılımcıların ilgili yasal şartları doğru anlayarak uygulamaları sağlanmaktadır. Bu eğitim için katılımcı sayısı en fazla 25, eğitim süresi ise ortalama 3 tam gündür.  

Talep edilen Kanun/Tüzük/Yönetmelik/Tebliğ ile ilgili özel eğitimler 

Kuruluşlara özel veya katılımcı grubun talebi doğrultusunda düzenlenen bu eğitimler, sadece talep edilen Kanun/Tüzük/Yönetmelik ve/veya Tebliğler ile ilgili detaylı değerlendirmeleri içerir. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

Başa Dön