0 (232) 425 58 35

Batıçev

ŞİRKET İÇİ ÇEVRE SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Çevre-sağlık-güvenlik konularında firma çalışanlarına (alt işveren çalışanları dahil olmak üzere) yönelik ve firma uygulamalarını temel alan eğitimlerdir. Bu eğitimlerin amacı çevre-sağlık-güvenlik anlamında çalışanların bilinç seviyesini yükseltmek, uygulamalar kapsamında üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları aktarmak, belirlenen kural ve şartlara uymanın sağlayacağı faydaları anlatmak, uymamanın ise sonuçlarını göstermektir. 

Atık Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi 

Kuruluşta uygulanan atık yönetimi faaliyetlerini ve bu kapsamda çalışanların üzerlerine düşen görevleri anlatan bir eğitimdir. Atıkların öncelikle ortadan kaldırılması veya azaltılması daha sonra da ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanması, kuruluş içi uygun koşullarda toplanması ve depolanması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve bunlar mümkün değilse yasalara uygun olarak taşıtılıp bertaraf ettirilmesi konularına odaklanır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir. 

Su ve Atıksu Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi 

Kuruluşun kullandığı su kaynaklarının ve uygulanan tüm faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıksularının çevresel açıdan nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatan bir eğitimdir. Su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanımı ve oluşan atıksuyun yeniden kullanımı veya yasalara uygun olarak deşarjı amacıyla kuruluşta alınan veya alınması planlanan önlemlere odaklanır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir. 

Tehlikeli Kimyasallar Bilinçlendirme Eğitimi 

Kuruluşta kullanılan, hem çalışanlar hem de çevre açısından tehlike oluşturan kimyasal maddelerin bilinçli kullanımı, depolanması ve taşınması için çalışanlara verilen bir eğitimdir. Ayrıca kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının (MGBF) nasıl değerlendirileceğini ve o kuruluşta kullanılan en tehlikeli kimyasal maddelerin MGBF?larının detaylı incelenmesini içerir. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir. 

Gürültünün Zararları, Kontrolü ve Korunma Yolları Eğitimi 

Hem kişisel maruziyet açısından hem de çevresel açıdan gürültünün tanımı, zararları, gürültü seviyeleri ve gürültü kaynakları açıklanır. Gürültünün önlem hiyerarşisine göre kontrolü ve gürültüden korunma yolları üzerinde durulur. Kuruluşun gürültü kaynakları ve maruziyet düzeyleri dikkate alınır. Eğitimin amacı çalışanların bu konularda bilinçlenmesi ve gürültüden korunmayı alışkanlık haline getirmesinin sağlanmasıdır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir. 

Hava Kirliliği ve Solunan Havanın Kalitesi ile ilgili Bilinçlendirme Eğitimi 

Kuruluşun hava kirliliği kaynakları, kirleticilerin özellikleri ve hem çevresel açıdan hem de kişisel maruziyet açısından zararları üzerinde durulur. Hava kirliliğinin önlem hiyerarşisine göre kontrolü ve bu kirlilikten korunma yolları anlatılır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir. 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Sertifikalı İSG Uzmanı tarafından) 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, sorumluluklar ve riskler üzerinde durulan bir eğitimdir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, kuruluş yönetiminin çalışanları için sağlaması gereken bu eğitim belli aralıklarla (örn. 1 yıl) tazelenmelidir. Firmamızla çözüm ortağı olarak çalışan ve resmi olarak sertifikalı İSG uzmanlarının vereceği bu eğitimde, kuruluşa özel iş sağlığı ve güvenliği riskleri ön plana çıkarılmakta, bu tehlikelerin sonuçları ve nasıl kontrol altına alınması gerektiği anlatılmaktadır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir. 

Mesleki Riskler Eğitimleri (Sertifikalı İSG Uzmanı tarafından) 

Kuruluşa özel mesleki riskler tanımlanmakta ve ister ayrı ayrı isterse de entegre olarak bu risklerin nasıl kontrol altına alınması gerektiği anlatılmaktadır. El aletleri kullanma, yüksekte çalışma, kritik kapalı ortamlarda çalışma, tehlikeli kimyasalların kullanımı, gürültü, acil durumlar gibi pek çok konu için düzenlenebilecek bu eğitimler, firmamızla çözüm ortağı olarak çalışan ve resmi olarak sertifikalı İSG uzmanları tarafından verilmektedir. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

Başa Dön