0 (232) 425 58 35

Batıçev

ÇEVRE SAĞLIK GÜVENLİK RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

Risk analizi ile ilgili temel kavramlar, amaç ve izlenebilecek yöntemleri içeren bu eğitim ile katılımcılar sahalara ve faaliyetlere göre çevre-sağlık-güvenlik tehlikelerini saptama, bu tehlikelerin olasılık ve şiddet değerlendirmelerini yapma, belirlenen risklere göre planlama yapma ve riskleri kontrol altına alma konularında teorik bilgiler almakta ve tüm bilgileri uygulama olanağı bulmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar kuruluşlarında risk analizi faaliyetini planlama ve yürütme yetkinliğine ulaşmaktadır. Bu eğitim için katılımcı sayısı en fazla 25, eğitim süresi ise 1 tam gündür.

Başa Dön