0 (232) 425 58 35

Batıçev

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

1- Soap-Stock : Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır.
2- Tank Dibi Tortular :Bitkisel yağ depolanan tank sistemlerinden kaynaklanmaktadır.
3- Yağlı Topraklar : Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır
4- Yağ Tutuculardan çıkan Yağlar: Çeşitli tesislerin özellikle arıtma sistemlerinin yağ seperatörlerinden kaynaklanmaktadır.
5- Kullanılmış Kızartmalık Yağlar: Otel, motel, restoran, yemek fabrikaları, fast food, konut vb noktalardan kaynaklanmaktadır
6- Kullanım ömrü geçmiş yağlar

Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Toplama Lisansı 

Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerine geri kazanım denir. 

Atık yağ geri kazanım ve bertaraf tesisi kurmak, işletmek isteyenlere firmamız tarafından konu ile ilgi yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduklarını gösteren lisans belgesi alınabilmektedir. 

Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı 

Bitkisel yağ rafinasyon tesisleri içinde rafinerinin kendi atıklarının değerlendirildiği ve ana tesisle entegre olarak işletilen geri kazanım üniteleri için lisans alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Atık yağları sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve diğer ürünleri elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yağ toplama lisansının alınması zorunludur. 

Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere toplama lisansı verilmez. 

Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı 

Atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ilgili valilikten taşıma lisansı almak zorundadır. Lisans almak için ilgili yönetmelik Ek-3de belirtilen belgelerle valiliğe müracaat edilir. Lisans, başvuruda bulunan firmaya ve firmanın araçlarına verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez ve üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Araçların denetimleri ilgili valilikçe on iki aylık dönemlerde yapılır. Denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçlarının lisansı iptal edilir. Lisans verilen ve lisansı iptal edilen firmalar ve araçlar valiliklerce Bakanlığa bildirilir.

Başa Dön