0 (232) 425 58 35

Batıçev

PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-II Listesi yer alan projeler, Seçme Eleme Kriterlerine tabidir ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak "ÇED Gerekli  Değildir Belgesi" alması  gerekmektedir.
İşletmeler, yatırımlarına başlamadan önce, Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yönetmelik Ek-IV formatına uygun olarak Proje Tanıtım Dosyası hazırlatırlar ve dosyayı Bakanlık e-çed sistemi üzerinden sunarlar. Proje Tanıtım Dosyası Başvuruları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir.
Çevre İl Müdürlükleri, inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"   kararı vererek, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirirler. 

Başa Dön