0 (232) 425 58 35

Batıçev

OHSAS 18001


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, bu standardı tanıtan, standardın amacı, kuruluşlardan beklentileri ve sağladığı faydalar üzerinde odaklanan, adım adım iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin nasıl kurulacağını ve uygulanacağını anlatan, bu sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gereken araçları örnekleyen bir eğitimdir. Eğitim sırasında tarafımızdan gerçekleştirilen örnek olay çalışmaları, grup çalışmaları, doküman hazırlıkları, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme uygulamaları ve benzer katılımlı aktiviteler sonucu, katılımcılar, OHSAS 18001 standardının gerektirdiği gibi bir yönetim sistemini kuracak ve uygulayacak yetkinliğe erişeceklerdir. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür. (16 saat) 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, kuruluşlarda uygulanan iş sağlığı, güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sorgulayacak, sistemi ve sağlık-güvenlik açısından sahayı tetkik edecek iç tetkikçilerin yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması için verilen bir eğitimdir. Eğitim süresinin büyük çoğunluğu uygulama çalışmaları ile geçmektedir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, bir kuruluşun uyguladığı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin standarta uygun olup olmadığını değerlendirebilen ve sistemin etkinliğinin geliştirilmesi için öneriler getirebilen iç tetkikçiler olacaktır. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür. (16 saat) 

İki eğitim entegre olarak alındığında eğitim süresi 3 tam gün (24 saat) olmaktadır.

Başa Dön