0 (232) 425 58 35

Batıçev

ÇED RAPORU

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) kapsamında, yönetmeliğin EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler için ÇED Raporu Hazırlanması zorunludur.  
İşletmeler, yatırımlarına başlamadan önce, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yönetmelik Ek-III'ünde yer alan ÇED Genel Formatına göre, ÇED Başvuru Dosyası hazırlatarak  e-çed sistemi üzerinden başvururlar. ÇED Başvuruları, Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir.
Başvuru dosyasının akabinde, gerçekleşecek Halkın Katılımı Toplantısı sonrasında, faaliyetin özelliğine uygun olarak ÇED Özel Formatı verilir ve bu formata uygun olarak ÇED Raporu hazırlanarak sunulur. Bakanlık tarafından dosyanın incelenmesi neticesinde, proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir, bu kararı proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir. 

 

Başa Dön