0 (232) 425 58 35

Batıçev

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ

Ulaşım araçları, karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerinin kontrol edilmesi, mevzuat gerekliliklerine uygun hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların tümüdür. 

Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Ölçüm ve Raporlamaları 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında izne tabii olmayan işletmelerden, işletme ruhsatı alma aşamasında ve/veya gerekli görüldüğünde istenebilecek, oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin, yine yönetmelikte tanımlanan ölçüm yöntemleri kullanılarak belirlenmesi ve limit değerlerin aşılması halinde alınacak teknik tedbirlerin bütününü içeren rapor hazırlanması gerekliliği vardır. 

Akustik Rapor 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek 7 de yer alan tesislerin hazırlamakla yükümlü olduğu Akustik Rapor, tesisin ses gücü seviyesi, çevresel gürültü seviyeleri, çevresel titreşim hakkında bilgiler ile kontrol tedbirleri hakkında bilgileri içermelidir. 

Titreşim 

Tesisin/işletmenin yerleşim bölgesi yakınında, duyarlı yapının altında, üstünde ve bitişiğinde olması halinde ve maden ocakları için en yakın hassas yapıda, katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan mekanik salınım hareketleri olarak tanımlanan çevresel titreşim ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. 

Firmamız, bu ölçümleri yapabilecek yasal yeterliliğe sahip kuruluşlarla bağlantıya geçerek fiyat/performans olarak en uygun alternatifleri tarafınıza sunarak kurumunuzu doğru şekilde yönlendirmektedir.

Başa Dön