0 (232) 425 58 35

Batıçev

GEÇİCİ ÇALIŞMA İZİNLERİ

Çevre yönetim birimi bulunan veya çevre görevlisi istihdam eden işletmeler ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından Elektronik imza veya mobil imza ile başvuru şartlarında gerekli olan evraklar ile dosya hazırlanarak yetkili merciye e-başvuru yapılacaktır. 

Tüm işletmelere, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için yetkili merci tarafından en fazla bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. 

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve Geri Dönüşüm Tesisi 

Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı tesislere toplama ayırma tesisi, geri dönüşümünün yapıldığı tesislere geri dönüşüm tesisi denir. 

Kağıt-Karton, Plastik, Cam, Metal, Kompozit malzemeyi toplamak veye geri dönüşümünü yapmak isteyen işletmeler için firmamız tarafından ilgili yönetmeliğe göre e-çevre izinleri sistemi üzerinden gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak geçici çalışma iznine başvuru yapılacaktır. Geçici çalışma izni alan işletmeler bir yıl içerisinde belediye ile sözleşme yapıp ambalaj atıkları yönetim planına uygun çalışmalı, lisans başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamalıdır. 

Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Tüm bu işlemler firmamız tarafından danışmanlık hizmeti kapsamında yapılmaktadır.

Başa Dön